ANA SAYFA
HAYAT HİKÂYESİ
GARİP DUYGULAR
ŞİİRLER
YAZILAR
MİSAFİR DEFTERİ
İRTİBAT
 
 
Efendimiz(s.a.v)'in Muhtasar Hayatı
 
 

Tavsiye Ettiğim Kitaplar

Değerlendirme Makalesiyle
 
 
 
1830 ve 1848 İhtilâllerinde İber Yarımadası:
İspanya ve Portekiz (Nisan 2014)


*Makalenin sadece giriş ve netice bölümüdür.
**Tamamı inşaallah ilmi mecmualarda neşredildikten sonra burada olacak.

Bu makale Dr. Öğretim Üyesi Güler YARCI Hoca Hanım'a Lisans final vazifesi olarak takdim kılınmıştır.


      ...

      1830 ve 1848 İhtilâllerinde İber Yarımadası: İspanya ve Portekiz

1830 İhtilâlleri; liberalizm, nasyonalizm ve sosyalizm gibi fikir akımlarının yoğurduğu geniş halk kitlelerinin ve siyasi-ilmi şahsiyetlerin desteği ile ortaya çıkmıştır.

      İlk kıvılcım 27 Temmuz’da Fransa’da çıkmıştır. “Temmuz İhtilâli” de denilen hareket neticesi X. Charles iktidardan düşmüş, Bourbonların Orleans kolundan Louis-Philippe iktidara gelmiş, “Fransızların kralı” olmuştur.

      ...

      1848 İhtilâlleri Liberalizm akımı 1830 ihtilâllerinden sonra da kuvvetlenmiş, anayasalı siyasi rejim, seçim hak ve hürriyetleri ve basın hürriyeti gibi prensipler halk ve siyasiler arasında yayılmıştı. Sanayinin inkişafı, istihsal edilen malların ihracı vb. sebepler ile ulaşım imkanları artmış ve fikir akımları Avrupa sathında yayılmıştır. İhtilâlin ilk kıvılcımı İsviçre’de çıkmış, muhafazakarları temsil eden 7 Katolik kantona karşı liberalleri temsil eden 15 kanton arasındaki mücadeleyi liberaller kazanmış ve 1848’de bir anayasa kabul edilmiştir. İhtilalin asıl yangını ise Fransa’da olmuştur.

       ...

      1830 ihtilâlleri İber Yarımadası'nda müessir olurken 1848 ihtilâllerinin müessiriyetine dair herhangi bir şey bulamadık.

       ...

Ve minellâhittevfîk! (Muvaffakiyet Allah'tandır.)
''Esselâmu alâ men ittebe'al hüda'' (Hidâyete tâbî olanlara selâm olsun.)
Beytullâh İmzaoğlu
Mazinli
NİSAN 2014

 

 
Ana Sayfa - Terceme-i Hal - Garip Duygular - Şiirler - Misafir Defteri - İrtibat