ANA SAYFA
HAYAT HİKÂYESİ
GARİP DUYGULAR
ŞİİRLER
YAZILAR
MİSAFİR DEFTERİ
İRTİBAT
 
 
Efendimiz(s.a.v)'in Muhtasar Hayatı
 
 

Tavsiye Ettiğim Kitaplar

Değerlendirme Makalesiyle
 
 
 
Knut Hamsun Seyahatnamesi:
Tenkidi, Tahlili ve Oryantalizm Tesiri
(26 Nisan 2016)

*Makalenin sadece giriş ve netice bölümüdür.
**Tamamı inşaallah ilmi mecmualarda neşredildikten sonra burada olacak.

Bu makale Dr. Öğretim Üyesi Güler YARCI Hoca Hanım'a Lisans final vazifesi olarak takdim kılınmıştır.


      Knut Hamsun Seyahatnamesi: Tenkidi, Tahlili ve Oryantalizm Tesiri

Giriş:
Makalemize me’haz aldığımız eser Knut Hamsun’un 1905’te yazdığı “Stridende Liv” isimli kitabının Osmanlı Türkiyesi ile alâkalı “Hilâl’in Altında” bölümünün Türkçe tercümesidir. Bu bölüm 1993 yılında Banu Gürsaler-Syvertsen tarafından Norveçce aslından Türkçe’ye kazandırılmıştır. Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) zamanında İstanbul’a gelmiş olan yazar intibalarını samimi olarak yazıya aksettirmiştir. Türkiye’ye gelmeden evvelki fikirleri ile geldikten sonraki fikirleri arasındaki değişim ise dikkatimizi çekmiş ve bu yazıyı kaleme almamıza sebep olmuştur. Seyahatnamelerin tarih araştırmalarındaki ehemmiyeti izahtan varestedir. Umumi olarak Osmanlı Yakınçağ Tarihi ve hususi olarak da II. Abdülhamid devri araştırmaları için çok değerli olan bu kaynak eserin tenkidi ve tahlili ise faydalı olacaktır temennisindeyiz.

...

...

...

      Netice:
Norveçli yazar Knut Hamsun İstanbul’a gelmeden evvel oryantalist fikirlere sahipti. İstanbul’a geldikten sonra ise bu fikirlerinde değişmeler olsa da yine oryantalist tesirde kaldığı mevzuular olmuştur. Seyahatname türünde bir eser kaleme alan Hamsun; İstanbul’un tabii güzelliklerine, Müslim – Gayr-i Müslim ahalinin hallerine, devrin hükümdarı II. Abdülhamid’e ve Osmanlı Devleti’nin hariçten görüntüsüne işaret etmiştir. Gelecek hakkında da tahminler yapan Hamsun’un öngöremediği şey ise II. Abdülhamid’in darbe ile devrilebileceği olmuştur. Dipnotlar:

(1)   Türkçe tercümesinin 5. Baskısını kullanıyoruz. İstanbul’da İki İskandinav Seyyah, İstanbul, 2013, Yapı Kredi Yayınları. Hamsun’un eserinin Türkiye ile alâkalı kısmı kitabın ilk bölümünü oluşturuyor.

(2)   Yazarın daha geniş biyografisi için bir evvelki dipnotta verdiğimiz eserin 9. Sahifesi ve devamına bakabilirsiniz.

...

...

Ve minellâhittevfîk! (Muvaffakiyet Allah'tandır.)
''Esselâmu alâ men ittebe'al hüda'' (Hidâyete tâbî olanlara selâm olsun.)
Beytullâh İmzaoğlu
Mazinli
NİSAN 2016

 

 
Ana Sayfa - Terceme-i Hal - Garip Duygular - Şiirler - Misafir Defteri - İrtibat