ANA SAYFA
HAYAT HİKÂYESİ
GARİP DUYGULAR
ŞİİRLER
YAZILAR
MİSAFİR DEFTERİ
İRTİBAT
 
 
Efendimiz(s.a.v)'in Muhtasar Hayatı
 
 

Tavsiye Ettiğim Kitaplar

Değerlendirme Makalesiyle
 
 
 
UMUMİ İNTİHABLAR ÜZERİNE BİR MÜLÂHAZA
(1 KASIM 2015)

UMUMİ İNTİHABLAR(Seçimler) ÜZERİNE BİR MÜLÂHAZA (1 KASIM 2015)

      Sadece Türkiye’deki değil bütün Dünya’daki mazlumları sevindirenlere çok teşekkür ediyorum. "Birkaç gün evvel yazdığım ama paylaşmadığım yazımı neredeyse hiçbir değişiklik yapmadan şimdi yayımlıyorum."

      Türkiye'de Cumhuriyet ve Demokrasi'ye geçildiği 14 Mayıs 1950'den beri; rey "Birileri gelsin" diye verilmedi. "Birisi gelmesin de kim gelirse gelsin" diye verildi. Ne zamanki Halk Partisi'nin karşısında bir birlik oluştu, işte o zaman kaahir ekseriyet orada ittifak kurdu. Menderes, Demirel, Özal ve Erdoğan hep bu sâyede kazandılar. Şimdi de Davutoğlu (aslında Erdoğan!) aynı şekilde kazandı.

      1923 ve 1950 arası, Türkiye'de, târihin hiçbir devrinde ve Dünya'nın hiçbir yerinde olmadığı kadar zulüm ve vahşet irtikâb edenler, kaybetmeye mahkûm oldular. Geçmişte milletimiz ve bugünde halkımız kendilerine bunu revâ görenleri vicdanlarında hiç affetmediler. Bu sosyolojik ve psikolojik gerçeği görmezden gelenler doğru bir değerlendirme yapmaktan mahrûm kalırlar.

      Her şeyden evvel; herhangi bir partinin iktidarı tek başına deruhte etmesinin lüzumunu kısaca ifade ettikten sonra şunu söylememiz lâzım ki; Türkiye son 3 yıldır dâhili mes'elelerinden hârici mes'eleler ile alâkadar olamıyordu. Arda arda gelen seçimler; iktidar sahiplerine -koltuklarını kaybedebilmek riskinden dolayı- ciddî hamleler yapmaya cesâret imkânı vermiyordu. Burada şunu da ifade etmeliyiz; Cumhuriyetlerin en can alıcı noktası da budur çünkü koltuk kaybetmek korkusu; idare edenleri ve insanları, asırları değil günü düşünmek ve kurtarmak mecburiyetinde bırakır. Hâlbuki imparatorluk kültür ve medeniyet anlayışına sahip olanlar; asırları ve bütün insanlığı hedeflerler.

      Her soğuk savaşın günün birinde sıcak savaşa tebeddül edeceği ve bir Cihan Harbi’nin provasının içinde ve umumi savaşın eşiğinde olduğumuz düşünülürse iktidarı 13 yıldır hatası ile savabı ile idare edenlerin elinden alıp tecrübesizlere vermek büyük bir vebal olurdu. 13 yıllık bir devlet idare tecrübesi olanlar -her şeye rağmen- bu kritik devri de idare etmelidirler. Önümüzde bir kaç yıl seçim olmayacağı düşünülürse; yeni iktidarın ciddî ve kalıcı hamleler yapmak için zamanı vardır diyebiliriz.

      İntihaplar evvelinde ve günün birinde olacağına hâlen daha inandığım; ön-görüm şuydu ve şudur ki: Birbirinden beslenen iki parti baraj altı kalır ve Türkiye çift partili sisteme geçer.

      Artık Türkiye seçimini yaptığına göre; kızmak ve kızdırmamak, kırmak ve kırılmamak lâzımdır. Bütün Türkiye halkını hiçbir ayrım gözetmeden kucaklamak lâzımdır. Biz bütün Türkler bütün Dünya insanlarını yeniden sulh, sükûn ve adâlet ile idâre edeceğimize her zamankinden daha çok inanmalıyız.

Ve minellâhittevfîk! (Muvaffakiyet Allah'tandır.)
''Esselâmu alâ men ittebe'al hüda'' (Hidâyete tâbî olanlara selâm olsun.)
Beytullâh İmzaoğlu
Mazinli
1 KASIM 2015

 

 
Ana Sayfa - Terceme-i Hal - Garip Duygular - Şiirler - Misafir Defteri - İrtibat